M/68-xx Hur den fungerar.

Hej, många har funderat på hur en m/68-xx fungerar och varför inte alla använder den då den är så bra?
Påstående: ”Den fångar allt!”
Svar: ”Nää, inte riktigt men nästan.”
För en hobbyvaskare och prospektör finns det faktiskt inget bättre.

Det finns ju Amerikanska bazookor och Australienska kopior, varför är m/68-xx bättre?

Ett svar är att vi tittade på det Amerikanska originalet och såg att det fanns stora brister så vi valde att utveckla denna och göra stora förbättringar.
Bland dessa hittar du en genomskinlig löstagbar topp, löstagbart galler och genomskinliga rör. Även funktionsmässigt med en mer förlåtande vattenmatning med skårade rör istället för runda hål.
Vi har en Highbankermodul, det har inte de andra.
Du kör enkelt en m/68-xx i en balja med cirkulerande vatten hemma i trädgården om du vill.
Den Australienska är, som vi hört, bara en rak kopia av det amerikanska originalet med alla dess brister, men vi har inte själva sett den.

Hur kommer det sig då att inte alla använder den?
Jo, då metoden använder sig av en vattenmättad bädd av siktat grus ”Liquid bed” blandat med guld gäller det att få ner allt guld till botten. Tänk dig att du skakar en vaskpanna från sida till sida, då sjunker guldet ner mot botten och du kan vaska ur gruset.
Detta gör vi i m/68-xx genom att tillföra vatten underifrån. Materialet kommer då att hålla sig i ständig rörelse. Enkelt va?

Men det fins ett par problem här.
1. Grusets storlek.
2. Vattenflödet.
3. Vattenmättnaden av gruset.
4. Fångstlådans storlek.
5. Higbankermodul

Vi börjar med punkt 1.
Det idealiska vore att ha allt grus nedsiktat till samma storlek, då, som ni säkert själva vet, gruset i vaskpannan siktar sig när du skakar den i sidled, det finaste hamnar för sig och det grövre för sig.
Detta utgör det största hindret för att fånga allt guld.
M/68-xx siktar själv ner materialet/gruset till 7mm viket är en trade of.
Hur ofta hittar du större guld än 7mm i Sverige? inte?
När vi utprovade gallrets storlek testade vi med flera storlekar och trodde det även skulle fungera med grövre galler. Tyvärr gick vi bet där, vi tog tom. fram ett 12mm galler men det åkte i skrotlådan.
Har man samma grovlek på gruset kan man förhållandevis enkelt kontrollera rörelsen av gruset i fångstlådan med hjälp av vattenflödet.

Punkt 2.
Vattenflödet. Detta kan ju tyckas vara enkelt, ös in vatten och gruset rör sig.
Visst gör det, men vid ett för högt vattenflöde åker även guld ut med vattnet… Vad vi gör för att kontrollera detta är att vi har rör, 25mm för att vara noggranna. Andra storlekar kan användas men då måste utsläppet av vattnet in i lådan justeras. Vi hade 25mm och det nyttjade vi.
En stor del i funktionen är att tillföra rätt mängd vatten.
Vi provade med borrade hål men fann snart att de krävde ett mer noggrant kontrollerat flöde av vatten för att inte spola ut guldet.
Vi fann att skåror var mest förlåtande då de sprider vattenutsläppet mer än runda hål. Voila, flödesproblemet var nästan löst.
Nästa del var hur många skåror och hur stora. Vi fann att 4-5 skåror i den storlek vi använder per rör i de fångstlådor vi bestämt oss för fungerade bra och att två (2) rör i m/68-60 fungerade bäst.
I m/68-90 och 120 tog det lite mer tid att hitta rätt flöden men i slutänden var det ganska enkelt. M/68-120 är dubbelt så stor som m/68-60 och den krävde således fyra (4)st rör. M/68-90 som är mitt emellan krävde tre (3)st rör.
Nu var vattenflödet löst och kan variera ganska rejält. Testerna visade att det är säkrare att ha ett lägre tryck än ett högre.

Punkt 3.
Vattenmättnad av gruset styrs självklart av vattenflödet och är även det således kritiskt. För löst grus i fångstlådan och guldet kommer att röra sig fritt och spolas ut med vattnet.
Vinkel är även avgörande här. Låg vinkel vid högre vattenmättnad (högt vattentryck) och högre vinkel vid lägre vattenmättnad (lågt vattentryck).
Detta är ganska självklart om man tänker lite. Guldet skall till botten.
Man kan använda vinklar/lutningar från 1º vid högt tryck/flöde upp till 25°-30° vid lågt tryck/flöde normal är 5°-10° en bra utgångspunkt

Punkt 4.
Fångstlådan är ett kapitel för sig. Vi började med en riktigt liten rackare, knappt hälften av vad vi använder idag. Det visade sig ganska snart att guldet inte han att sätta sig och kunde spolas ur fångstlådan.
Vi dubblade storleken och fann att den fungerade bra men inte bra nog. Så vi dubblade igen och fann då att materialet inte rörde sig som det skulle pga. grusets storleksskillnad och vi tappade guld. Vi återgick till mellanstorleken och ökade bara lite och där satt det! i princip allt guld stannade kvar i fångstlådan.
Fångstlådorna till m/68-90 och 120 skalades upp och det har visat sig vara rätt väg att gå.
Vi var hemma och hade en suverän produkt!

Punkt 5.
Vi tar nästa steg och gör m/68-xx till Highbanker.
Att göra en Highbankertillsats till m/68-xx är en historia för sig.
m/68-xx har ju två (2)st vattenflöden som måste fungera!
Vi hittade en lösning genom att sätta på ett bakstycke som släpper upp överskottsvatten till matningen av materialet/gruset när rören fått sitt.
Vi var rädda för att det skulle bli för högt flöde genom rören och då ge ett för löst media i fångstlådan och funderade på att ha en flödesdämpare in i rören men vi visste även att skårorna i rören var ganska förlåtande mot för högt tryck. Så vi provade en m/68-60, först med en 30 liter/minut pump, men det var för klent. Det slutade i en 95liter/minut pump som fungerade perfekt med en liten nackdel. Gruset följde inte riktigt med över gallret. Vi insåg snart att det inte skulle gå att pressa i för mycket vatten. Vi provade faktiskt till och med 233liter/minut. Det gick inget vidare…
Vi har fastställt att 95-130 liter/minut fungerar bra med en m/68-60 men man får ta sig besväret att putta bort lite stenar från gallret.
För m/68-90 krävs mer vatten, 130-195 liter/minut fungerar bra.
För m/68-120 krävs dubbelt med vatten mot en m/68-60 så runt 180-233 liter/minut fungerar bra. Tänk på antalet rör de har så förstår du.

Varför kan man inte skala upp och göra dem större då?

Jo, större låda kräver mer noga siktat material och noggrannare kontrollerat flöde och ingen som skall ösa in 2 kubik eller mer med grus vill sikta ner till 1/8 eller finare som krävs för att få kontroll på hur gruset beter sig i fångstlådan och inte spolas ut med vattnet.
Även större bitar guld missas i siktprocessen och det materialet skulle då ändå behövas att gå igenom en vaskanläggning. Med andra ord, värdelöst för större operationer.

Men! För mindre handmatade operationer så som hobbyguldvaskning, där kanske 1 kubik per dag körs, så fungerar det alldeles ypperligt.
M/68-60 är perfekt för 70% av alla hobbyguldvaskare som utvinner/letar guld för skojs skull eller prospekterar professionellt.
M/68-90 är perfekt när du vill köra lite mer material men fortfarande som hobby och känner att allt guld är viktigt.
M/68-120 är perfekt när du hittat guld och ni är ett par stycken som kan turas om att ösa grus men inte kan köra en större highbanker.
Med rätt vattenmängd. Då klarar m/68-120 att processa rejält med material och fångar mer guld än en reguljär highbanker skulle gjort med samma material.

En Highbanker då?
Tja, varför inte? De fångar bra med guld och du kan ösa i mängder med material/grus beroende på highbankerns storlek. En sak är dock klar, du har större förluster i en highbanker än i en m/68xx.
Detta kanske inte spelar så stor roll om du öser kubikmetervis med material/grus varje dag. Jag använder själv en Highbanker när jag skall ösa mycket material, för i slutänden är det trots allt mängden material som du processar som avgör hur mycket guld du hittar och då kan man acceptera vissa förluster.

Detta är en kort och förenklad beskrivning av hur m/68-xx fungerar och varför man inte kan skala upp dem.

Med vänlig hälsning,
Guldbob